שירות קבע

מה מאפיין את שירות הקבע בצה"ל.


צה"ל הוא צבא העם, וככזה כוחותיו מורכבים מהעם. הכוחות המשרתים בצה"ל נחלקים לשלושה מסלולים: שירות החובה החל על כל אזרח ואזרחית בהגיעם לגיל 18 ומוגבל לשנתיים עד שלוש שנים, שירות המילואים המורכב מאזרחים הנקראים לתקופות שירות קצרות – לרוב כ-30 ימים בשנה, ואנשי הקבע- הכוחות המקצועיים המרכיבים ומנהלים את הצבא באופן שוטף. שירות הקבע מיועד למי שרואה בצבא את מקום עבודתו ומעוניין לפתח במסגרת זו קריירה ארוכת טווח. ניתן להשתלב בשירות הן בתפקידים צבאיים גרידא כגון נהגי טנקים, נשקים, מפקדי יחידות לוחמה או להשתלב במקצועות חופשיים הקיימים גם באזרחות דוגמת מהנדסים, פסיכולוגים, אנשי תקשורת ומחשבים ועוד. השירות הוא העסקה על בסיס חוזה המוגבל לתקופת זמן (לרוב כ-5 שנים) וניתן להארכה. השירות בצבא במתכונת שירות קבע לרוב יהווה המשך ישיר לשירות החובה שיוארך בחתימה חוזית, עם זאת אין מן הנמנע חזרה לשירות קבע אף שנים לאחר השחרור משירות סדיר או אף משירות קבע. השירות בצבא במסגרת שירות הקבע נחלק לשניים: שירות קבע ראשוני המתקיים עד להגעת החייל לדרגת רס"ל או סרן ושירות קבע מובהק הממשיך בדרגות רס"ר או רס"ן.

למרות שמשרתי הקבע הינם במעמד עובדי מדינה קיימים מספר הבדלים הן בזכויות והן בחובות: להבדיל ממקומות עבודה בשוק החופשי בסדר גודל דומה אין למשרתי הקבע בצה"ל יחסי עובד-מעביד, אין זכות ההתאגדות ובהתאמה גם אין ועד עובדים. חל איסור מוחלט על פעילות פוליטית וכמו כן נאסר על משרתי הקבע לעבוד בעבודה נוספת או להחזיק בבעלותם עסקים פרטיים. חוקים אזרחיים נוספים מתחום יחסי עבודה אינם חלים כאשר מדובר במסגרת הצבאית דוגמת חוק שעות עבודה ומנוחה, עבודה בשבת, תשלומי שעות נוספות וכדומה.

יחד עם זאת למשרתי הקבע זכויות רבות והטבות כלכליות או אחרות ההופכות את השירות בקבע למשתלם ומפצות על אובדן זכויות אזרחיות כאלה או אחרות. מדובר בהטבות צנועות כגון השתתפת בחינוך ילדים, השתתפות בשכר דירה, תשלומי ביגוד וספורט לצד הטבות כלכליות מפליגות דוגמת הלוואות מהותיות ללא ריבית, קרנות השתלמות, הטבות בליסינג ועוד. הטבה נחשקת אחרת היא לימודים אקדמאים הניתנת לחלק מאנשי הקבע על פי הקצאות ועל פי שיקול דעתו של הצבא, מדובר במימון לימודים אקדמיים המתקיימים בתקופת השירות ובשכר מלא. אחת ההטבות הבולטות הניתנת למשרתים בשירות קבע ומעוררת תרעומת בארגונים החברתיים היא הפנסיה התקציבית ממנה נהנים רבים מהמשוחררים (ועובדי מדינה נוספים)- פנסיה גבוהה וקבועה הניתנת להם ללא תנאים וללא הפקדות מצדם בתקופת השירות. בשל אותה ביקורת שהוזכרה, כעת זכאים לפנסיה זו רק נגדים וקצינים שהתחייבו לשירות קבע עד שנת 2004. האחרים נהנים מתכנית פנסיה צוברת הדומה יותר לתכניות המקובלות במשק.

גיל הפרישה מצה"ל אף הוא נמוך מגיל הפנסיה המוגדר במשק ועומד על 45 כיום לקצינים ויותר מזה לנגדים - כאשר הוא נקבע על פי שנות הוותק, התפקיד ופרמטרים נוספים המאפשרים לצבא לשמר ולרענן את כוחותיו בהתאם לצורך ולשחיקת התפקיד המדובר. גיל הפרישה הנמוך יחד עם תנאי הפרישה המשתלמים מאפשרים למשוחררים בגיל צעיר יחסית לצאת אל קריירה שניה תוך קיום ביטחון כלכלי להם ולמשפחותיהם.