משטרה צבאית חוקרת

על הגוף החוקר של המשטרה הצבאית.


המשטרה הצבאית בצה"ל נועדה על מנת לשמור על טוהר מידותיהם של המשרתים בצה"ל, על המשמעת הצבאית, על הסדר ועל אכיפת החוקים הצבאיים אליהם כפופים כלל המשרתים בצבא, מהחייל הפשוט ביותר ועד לראש המטה הכללי. בתוך המשטרה הצבאית פועלת יחידת המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) בידיה מופקדת מלאכת הבדיקה והחקירה אשר נועדה לבדוק האם כלל החיילים ממלאים באופן מוחלט את הפקודות הצבאיות ואת החוקים הצה"ליים.

המשטרה הצבאית החוקרת עוסקת בחקירות הנוגעות לכלל תחומי האכיפה של המשטרה הצבאית לרבות: עבירות הנוגעות בשימוש בסמים ובאלכוהול; עבירות תנועה הכוללות: מהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, עבירה על חוקי התעבורה הארציים; הטרדות מיניות, תקיפות מיניות והתעללות מינית; משחק בנשק או שימוש בנשק שלא לצורך; אלימות ותקיפות, לרבות "זובור" על חיילים צעירים ביחידות הלוחמות; חריגה מסמכות של מפקדים בכירים ועוד. המשטרה הצבאית החוקרת כגוף מחולקת לארבע יחידות-משנה: מצ"ח צפון, מצ"ח דרום מצ"ח דן, מצ"ח מרכז והימל"ם – יחידה מרכזית לחקירות מיוחדות. הימל"ם עוסקת בחקירות גדולות ומשמעותיות, לרבות מקרה שנחשף באחרונה ובו קצינים שפעלו בעזה היוו חלק מרשת להברחת סמים מהרצועה. כל יחידה למעט הימל"ם אחראית על כלל החקירות באזורה בכלל תחומי העיסוק של המשטרה הצבאית ובראשה של כל יחדה עומד קצין בדרגת סגן-אלוף.

החוקרים הפועלים במשטרה הצבאית הינם קצינים וחיילים אשר עברו קורס ייעודי המכשיר אותם לשמש כחוקרים. הקורס מכשיר את המשרתים לניהול חקירה מסודרת, לביצוע תחקיר מעמיק ולתשאול חיילים באופן מקצועי. היחידה מבצעת מעת לעת ביקורות ביחידות צה"ל לגילוי שימוש בחומרים אסורים (סמים ואלכוהול) וכן לבדיקת השימוש באמצעי לחימה שלא לצורך והחזקתם שלא לביצוע משימות או תורנויות. צה"ל רואה בחומרה שימוש בסמים וכן "משחק" באמצעי לחימה" ובשל כך מהווים תחומים אלו זירות עיסוק מרכזיות של המשטרה הצבאית החוקרת. גניבות נשק הינן בעיה חמורה בפני עצמה בצה"ל, המהווה גם היא תחום עיסוק מרכזי של היחידה, אשר משפיע באופן ישיר על שלומם של חיילי צה"ל ושל אזרחי המדינה.